Zde naleznete všechny klíčové události v projektu Společná řešení pro lepší učení.

28 Březen

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – Ředitel školy = leader

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

21 Březen

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – Strategické řízení a programování akčních plánů

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

21 Březen

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – Pokusy a objevy aneb polytechnika v MŠ

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

17 Březen

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – současný žák a současný učitel

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

3 Březen

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – Podpora podnikavosti dětí a mládeže

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

16 Únor

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva ze vzdělávací akce

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

31 Leden

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – Mimořádně nadané děti

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

24 Leden

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – Plán pedagogické podpory

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

10 Leden

  • Od admin

Zveřejněna hodnotící zpráva – Letní kariérové poradenství

hodnotící zprávu ze vzdělávací akce si můžete přečíst po rozkliknutí

15 Leden

  • Od admin

Zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Statutární město Karviná ke dni 1. 1. 2016 zahájilo realizaci projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“. V rámci tohoto projektu bude postupně zpracováván místní akční plán prioritně zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a…

1