Zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Statutární město Karviná ke dni 1. 1. 2016 zahájilo realizaci projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“. V rámci tohoto projektu bude postupně zpracováván místní akční plán prioritně zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Stanoví priority nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP. Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území (např. workshopy, semináře, tematická setkávání škol), které přispějí k naplnění dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách. Projekt bude realizován až do konce roku 2017.

V současné době již všechny základní a mateřské školy našeho území ORP projevily souhlas s účastí v projektu a postupně budou zapojovány do jeho aktivit.

Projekt předpokládá značnou součinnost a komunikaci napříč celou vzdělávací soustavou v území ORP, proto v tuto chvíli formujeme partnerství všech relevantních aktérů ve vzdělávání.

Více o projektu zde