Dne 20. října 2015 se uskutečnilo setkání organizací, které se sdružily v síť partnerů v rámci projektů Společná řešení pro lepší učení. Tématem tohoto setkání byly výzvy vyhlášené v rámci OP VVV zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání a řešení školních neúspěchů dětí a žáků. Přítomným byly představeny parametry výzev Místní akční plán a Inkluzivní vzdělávání. Partnerské organizace se shodly na významu zapojení se do obou těchto výzev a diskutovaly možnosti nastavení jednotlivých aktivit. Nositelem projektových žádostí bude statutární město Karviná, které tímto zahajuje práce na obou projektových záměrech.

prezentace-20-10-2015