Dnes se v prostorách Literárního salónku Regionální knihovny v Karviné uskutečnilo další setkání zástupců organizací z vytvořené sítě partnerů v rámci projektu Společná řešení pro lepší učení. Cílem setkání bylo opět téma prevence školních neúspěchů u dětí a žáků v našem území. V roli prezentujících se vystřídali zástupci Pedagogicko psychologické poradny Karviná, pracovníci OSPOD a zástupci Městské policie Karviná. Jako posluchači zasedli zástupci mateřských a základních škol a zástupci zřizovatelů škol. V rámci společné diskuse se řešila témata inkluzivního vzdělávání a novely školského zákona, prevence sociálně patologických jevů, problematika sociálně vyloučených lokalit a dětí a žáků pocházejících ze sociokulturně odlišných prostředí.