Předmětem setkání je zlepšení informovanosti o možnostech vzdělávání žáků se speciálními potřebami a téma společného vzdělávání. Setkání je realizováno ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karviná pro zástupce ZŠ a MŠ v rámci ORP. Plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby zvýšilo schopnost škol reagovat na potřeby každého žáka.

pozvanka-14-3-2016