Zde naleznete všechny klíčové události v projektu Společná řešení pro lepší učení.

5 Říjen

  • Od admin

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Význam tohoto projektu je dán odlišným nastavením programového období Evropské unie pro roky 2014 až 2020, ve kterém bude velká část podpory v regionálním školství vázána na sběr a vyhodnocování potřeb, které budou součástí akčních plánů rozvoje vzdělávání příslušných subjektů (např. škol). Výstupy akčních plánů rozvoje vzdělávání mají dále sloužit pro koordinaci a zacílení výzev…

17 Září

  • Od Lenka Introvič

Proběhla závěrečná konference k ukončení projektu

Dne 16.9.2015 proběhla v Karviné závěrečná konference k projektu Společná řešení pro lepší učení. Cílem konference bylo sdílet praktické zkušenosti nabyté během projektu, zhodnotit jeho přínosy a nastínit další možné pokračování spolupráce v rámci dotačních výzev pro období 2014 – 2020. Program doplnilo vystoupení dětí zapojených základních škol. Prezentace z konference si můžete stáhnout zde:…

28 Červen

  • Od Lenka Introvič

Závěrečné setkání projektového týmu

Dne 18.6.2015 proběhlo závěrečné setkání širšího pracovního týmu.  Jeho cílem bylo především shrnout dosažené výstupy a poděkovat všem zapojeným členům za spolupráci.

27 Květen

  • Od Lenka Introvič

Základní škola U lesa – praktická inkluze v praxi

Dne 26.5.2015 proběhla na Základní škole U Lesa prezentace k praktické aplikaci inkluze do praxe. Akce proběhla v rámci projektové aktivity č. 3. Škola U Lesa vzdělává své žáky dle rámcového vzdělávacího programu pro lehce mentálně postižené. Jedná se o školu bezbariérovou, do které dochází více než 50 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prezentaci naleznete…

19 Květen

  • Od Lenka Introvič

5. Diskusní stůl k tvorbě lokální vzdělávací strategie

Dne 18.5.2015 proběhlo již 5. setkání odborníků k tvorbě lokální vzdělávací strategie. Setkání proběhlo v rámci projektové aktivity č.5. Prezentaci naleznete ke stažení zde: Prezentace.

3 Duben

  • Od Lenka Introvič

Čtvrté setkání k Tvorbě vnější sítě

Dne 8. 4. 2015 proběhlo čtvrté setkání školních koordinátorů. Setkání je realizováno v rámci klíčové aktivity 3, Tvorba vnější sítě organizací.

23 Březen

  • Od Lenka Introvič

Prezentovali jsme náš projekt v Praze

Dne 17. března 2015 jsme se v Praze zúčastnili semináře k výměně zkušeností realizátorů projektů OP VK. Seminář organizovalo oddělení věcného řízení a evaluací OP VK. Náš projekt byl vybrán pracovníky implementační skupiny k prezentaci, prezentovala jej naše Manažerka projektu Ing. Petra Kantorová. Zastřešujícím tématem setkání byla podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, síťování škol a…

2 Březen

  • Od Lenka Introvič

Třetí setkání k tvorbě lokální strategie vzdělávání.

V rámci projektu Společná řešení pro lepší učení proběhl dne 2.3.2015 již třetí diskusní stůl k Tvorbě lokální strategie vzdělávání. Setkání probíhá v rámci projektové aktivity č. 5. Výstupem byla také analýza SWOT, kterou naleznete ke stažení zde: SWOT.  

5 Únor

  • Od Lenka Introvič

Třetí setkání v rámci Tvorby vnější sítě

Dne 5. 2. 2015 proběhlo třetí setkání v rámci klíčové aktivity 3, Tvorba vnější sítě organizací.

27 Leden

  • Od Lenka Introvič

Personální změny v projektovém týmu

Od nového roku 2015 dochází ke změně v obsazení pozic v našem projektovém týmu. Na pozici věcného manažera nastupuje zkušený projektový matador Ing. Jiří Kovačík. Původní věcná manažerka Mgr. Lenka Introvič pak přechází na nově vytvořenou kreativní pozici ICT manažerky a bude se věnovat správě nového webového portálu. Projektovou manažerkou zůstává i nadále Ing. Petra…