Zde naleznete všechny klíčové události v projektu Společná řešení pro lepší učení.

24 Listopad

  • Od admin

Setkání organizací partnerství k tématu výzev OP VVV s tématikou prevence školních neúspěchů u dětí a žáků

Dnes se v prostorách Literárního salónku Regionální knihovny v Karviné uskutečnilo další setkání zástupců organizací z vytvořené sítě partnerů v rámci projektu Společná řešení pro lepší učení. Cílem setkání bylo opět téma prevence školních neúspěchů u dětí a žáků v našem území. V roli prezentujících se vystřídali zástupci Pedagogicko psychologické poradny Karviná, pracovníci OSPOD a zástupci Městské policie Karviná. Jako posluchači…

30 Červen

  • Od admin

VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole….

14 Březen

  • Od admin

Dnes se uskutečnilo setkání k tématu společného vzdělávání čili inkluze

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění – ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a…

2 Březen

  • Od admin

Setkání organizací partnerství k tématu společného vzdělávání čili inkluze

Předmětem setkání je zlepšení informovanosti o možnostech vzdělávání žáků se speciálními potřebami a téma společného vzdělávání. Setkání je realizováno ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karviná pro zástupce ZŠ a MŠ v rámci ORP. Plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby zvýšilo schopnost škol reagovat na potřeby každého žáka. pozvanka-14-3-2016

15 Leden

  • Od admin

Zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Statutární město Karviná ke dni 1. 1. 2016 zahájilo realizaci projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“. V rámci tohoto projektu bude postupně zpracováván místní akční plán prioritně zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let….

21 Prosinec

  • Od admin

Projektové žádosti k řešení školních neúspěchů odevzdány

Projektové žádosti k řešení školních neúspěchů odevzdányStatutární město Karviná v řádných termínech odevzdalo projektovou žádost do výzvy OP VVV Místní akční plán a projektovou žádost do výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání. Oba projekty vznikly ve spolupráci vytvořeného partnerství a sítě, jenž vzešly z projektu Společná řešení pro lepší učení. Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná…

29 Říjen

  • Od Lenka Introvič

Souhrnné dokumenty a zprávy k projektu Pro lepší učení

Pro zájemce o souhrnné zprávy k jednotlivým aktivitám projektu jsme přidali do sekce Ke stažení dokumenty k nahlédnutí. Dokumenty naleznete v příslušných tematických sekcích, po kliknutí na záložku rok 2015. Video o projektu můžete shlédnout na serveru Youtube zde.

20 Říjen

  • Od admin

Setkání organizací partnerství k tématu výzev OP VVV s tématikou prevence školních neúspěchů u dětí a žáků

Dne 20. října 2015 se uskutečnilo setkání organizací, které se sdružily v síť partnerů v rámci projektů Společná řešení pro lepší učení. Tématem tohoto setkání byly výzvy vyhlášené v rámci OP VVV zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání a řešení školních neúspěchů dětí a žáků. Přítomným byly představeny parametry výzev Místní akční plán a Inkluzivní vzdělávání. Partnerské organizace se…

8 Říjen

  • Od admin

Pozvánka na setkání organizací dne 20. 10. 2015

Zveme Vás tímto na setkání organizací, které se uskuteční v rámci udržitelnosti projektu „Společná řešení pro lepší učení“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006 dne  20. 10. 2015 od 14:00 hodin v budově Magistrátu města Karviné, budova C (bývalý objekt Komerční banky), Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, zasedací místnost, 3. patro, Odbor rozvoje. Předmětem jednání budou výzvy OP VVV,…

6 Říjen

  • Od admin

Výzva č. 02_15_007 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v prioritní ose 3 OP VVV

Cílem této výzvy je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, hlavní zaměření se orientuje na vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Výzvy inkluzivního vzdělávání je založena na hodnotě společného vzdělávání, které učí žít různé lidi společně. Pokud se děti / žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí potkávají…