„Pozoruji u dříve problémových dětí radost z pochvaly a ocenění. To mohli dříve vídat jen u svých spolužáků. Jejich motivace k učení roste.“

Monika Zagorová, učitelka, ZŠ Prameny


"Máme možnost mnohem rychleji odstraňovat slabiny ve vzdělání. Pro mne osobně je velkým přínosem projektu zlepšení vztahů mezi dětmi a mnou."

Pavla Petková, učitelka, ZŠ Prameny


"Užívám si možnost pružně reagovat na aktuální nedostatky dětí v učivu. Jsem nyní také v častějším kontaktu s rodiči. Výsledky pak mluví samy za sebe: dochází k viditelnému zlepšení prospěchu dětí!"

Mario Lukacz, učitel, ZŠ Prameny


"Děti se mě nyní nebojí požádat o pomoc a vysvětlení. Mnohem více si věří. Také rodiče velmi oceňují přínos projektu a intenzivně se školou spolupracují."

R. Helešicová, speciální pedagog, ZŠ Prameny


"Projekt je skvělý pro zaostávající žáky, kterým zcela jistě pomůže. Je přínosem i pro nás, kantory. Nyní víme, že se žákem můžeme pracovat individuálně, mnohem efektivněji rozšifrujeme jeho slabé stránky a snažíme se je eliminovat na minimum. Změnu bych udělala jen u vzdělávání - účast na kurzech DVPP by měla být založena na dobrovolnosti."

Pavla Jáňová, učitelka


"Líbí se mi, že vybraní žáci jsou v projektu aktivní. Jejich aktivita se pak promítá i do prospěchu, kdy v předmětu matematika je viditelné zlepšení."

Lucie Hudečková, učitelka


"Žáci dochází ke konzultacím již tři měsíce a tyto konzultace jsou jistě přínosem. DVPP jsou pro mne časově náročná. Na různých školeních bych uvítala méně teorie a více dobrých příkladů z praxe, jak s žákem s určitým problémem dále pracovat."

Marcela Jančaříková, učitelka


"Vidím velký přínos pro žáky, které učím, v tom, že mohu individuálně a okamžitě řešit výukové situace. Vítám také aktivní podporu rodičů v zapojení jejich dětí do projektu. Neberou to již, tak jako dříve, tedy jako jednorázové doučování, které se jich v zásadě nijak netýká."

Petra Schulzová, učitelka


"S dětmi si velice rozumím, máme mezi sebou vybudovanou důvěru. Celému projektu věřím, ctím a hájím jeho dobré jméno. Jsem také ráda za každé školení, jelikož se domnívám, že je velmi podstatné se celoživotně vzdělávat, neustále získávat nové zkušenosti z praxe.

Ida Malíková, asistent pedagoga


"Projekt hodnotím kladně, je přínosem pro žáky, kteří potřebují ke zvládnutí učiva delší čas a opakované procvičování. Žáci získávají při individuálních konzultacích sebedůvěru a tím dochází k zlepšování jejich výsledků."

Marcela Kašparová, učitelka


"Za sebe hodnotím projekt pozitivně zejména v oblasti samotné práce s žáky. Také mí kolegové si individuální práci s žáky pochvalují. Určité rezervy vidímjen v oblasti obsahové náplně seminářů."

Jana Čechovská, učitelka


„Moc se mi líbí doučování. A ještě jsem se zlepšila. A o hodně.“

žákyně 1.třídy


Žákyně, které jsou v projektu zapojeny, se nyní v hodinách cítí o mnoho lépe. Vidím, že je naše spolupráce v doučování baví a těší se na ni. Můžeme ihned doplnit mezery, které mají, dovysvětlíme si, co během hodin nepochopily. Žákyně se mě nebojí zeptat. Zažívají nyní více úspěchů a jejich motivace k učení je určitě větší.

Marta Pavlíčková, učitelka


„Dostávám díky společnému učení lepší známky, hlavně z matematiky. Rychleji se neučím látku, kterou jsme se učili.“

žákyně 2.třídy


„Dozvěděl jsem se něco nového. Pochopil jsem, že se nemám vztekat, ale více se soustředit.“

žák 2.třídy


"Zahřeje na duši, když Vám dítě řekne: Díky Vám jsem dostala jedničku.“

Lenka P., asistentka pedagoga


"Nikdo by mě nedonutil vstávat do školy na sedmou hodinu. Kvůli paní učitelce to ale dělám rád. Netušil jsem, že i v 7.třídě může být mému škrabopisu prospěšná písanka.“

Petr Z., žák 7. třídy


"Připadám si jako v soukromé škole u maminky. A ta je na mě fakt přísná. S paní učitelkou je to super, vůbec se před ní nestydím a přiznám všechno, co mi nejde.“

Daniel K., žák 7.ročníku


„Doučování má určitě smysl, něco se přiučím a některým věcem lépe rozumím.“

Klára B., žákyně 8.třídy


„Zapojené žákyně se výrazně zlepšily, některé předměty je dokonce začaly bavit a těší se na ně.“

Pavlína M., učitelka


„V rámci tohoto projektu jsem získala čas na individuální přístup k slabším žákům. Tato výuka jim vyhovuje, více se soustředí, jsou pozorní, nikdo je neruší a na doučování se těší.“

Soňa K., učitelka


„Na doučování se těším, baví mě to. Mám lepší známky. S paní učitelkou děláme i různé tajenky a kvízy, hledáme zajímavosti v encyklopediích.“

Jan.Ch., žák 5.třídy


„Je to dobré, lepším se v učení a donutí mě to připravovat se. Jsem rád, že v projektu jsem.“

Dalibor B., žák 7.třídy


„Teď už tolik nezapomínám a lépe se učím.“

Kristián K., žák 7.třídy