Společná řešení pro lepší učení

Projekt „Společná řešení pro lepší učení“ Statutárního města Karviná má za cíl podpořit 400 žáků čtrnácti karvinských základních škol. Projekt se zaměřuje na žáky ohrožené školním neúspěchem a zároveň na všechny, kteří mohou na tyto žáky působit. Jedná se o pedagogy, vedení škol a pracovníky organizací působících v oblasti volného času. Na školách zavedeme díky projektu celou řadu opatření, které vedou ke zlepšení prospěchu a zvýšení motivace dětí k dalšímu vzdělávání.

Výše dotace: 20 734 511 Kč
Harmonogram realizace: 1.6.2014 – 30.6.2015

Naše projektové cíle

 • Nastavení podpůrných programů pro žáky ohrožené školním neúspěchem.
 • Individuální přístup k jednotlivým žákům.
 • Zavádění systému prevence předčasného školního odchodu žáků na jednotlivých školách.
 • Tvorba nových pozic pro pedagogické pracovníky – mentoři a fasilitátoři.
 • Zvýšení informovanosti o tématech „zbytečných“ školních neúspěchů žáků mezi pedagogy, rodiči a samotnými žáky.
 • Prohloubení spolupráce základních škol s dalšími relevantními organizacemi.
 • Podpora profesního rozvoje pedagogů s důrazem na posílení znalostí a dovedností při individuálním vzdělávání žáků.
 • Vznik nové komplexní strategie pro základní vzdělávání v regionu.

S kým spolupracujeme

Na projektu s námi také spolupracují tyto organizace:

 • Zřizovatelé základních škol v regionu Karviná
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
 • Odbor rozvoje a Odbor sociální při Magistrátu města Karviné
 • Krajské středisko volného času Juventus Karviná
 • Školské rady podpořených základních škol
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • Regionální knihovna
 • Městský dům kultury