ZŠ Dětmarovice se od září zapojila do projektu Společná řešení pro lepší učení.
Jak projekt probíhal a názory všech zapojených skupin shrnuje ve svém článku zástupkyně ředitele Mgr. Jana Brožková.

Cesta projektem

V každé třídě jsme vybrali dva popř. tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Poté jsme zorganizovali pohovor s rodiči žáků a po jejich následném souhlasu, jsme uzavřeli smlouvu o realizaci podpůrného programu.

Učitelé vypracovali případovou studii každého žáka a sestavili individuální výukový plán.

Učitel-mentor, popř. fasilitátor se setkával s žáky většinou třikrát týdně po vyučování. Doučování probíhalo především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, na 2. stupni i v dalších předmětech, a to buď individuálně nebo ve skupině.

Součástí projektu byla účast mentorů na šesti školeních v Karviné.

Názory všech zapojených skupin jsme pro Vás shrnuli níže.

Dětskýma očima

I. stupeň

„Líbí se mi zábavná hodina, a hodně se naučím.“ (M.S.)

„Ráda pracuji samostatně, moc se na doučování těším.“ (T.G.)

„Sedím sice déle ve škole, ale zlepšil jsem si známky.“ (D.H.)

„Nejvíc mě baví, když hrajeme logické a postřehové hry (matematické pexeso, domino).“ D.K.

II.stupeň

„Nemůžu říct, že je to k ničemu, hodně mi to pomohlo v matematice.“ M.G.

„Při doučování nám učitelé vysvětlují to, co jsem nepochopil v hodině, hodně mi to pomohlo.“ M.H.

„Pomáhá mi to, mám více klidu na přemýšlení, vyhovuje mi individuální přístup.“ M.G.

Pohledem rodičů

Můj kluk se na doučování těší, když jim učení jde, hrají s učitelkou hry. Každý den s učitelkou konzultujeme učivo, které procvičujeme doma.“ (P.A.)

„Po počátečních nezdarech, se vše v lepší obrátilo, individuální přístup zabral, syn už sám čte, počítá bez problému do 20.“ (V.G.)

 „Uvítal bych, kdyby projekt pokračoval i v příštím roce, pomohl mému synovi a bojím se, že bez doučování si zhorší známky.“ (Z.G.)

 Za katedrou

„Tento projekt je výborný pro žáky, kteří chtějí dosáhnout zlepšení svých výsledků. Mohou se doptat na učivo, kterému nerozumí a procvičit si probíranou látku. Individuální přístup je pro ně přínosem, nemusí se cítit zahanbeni před ostatními spolužáky.“ (M.Š.)

„Přes počáteční nedůvěru v doučování, žáci zjistili, že účast v projektu je pro ně výhodou. Kdykoli se mohou obrátit na někoho z mentorů, či fasilitátorů a požádat je o pomoc. Příprava se navíc výrazně projevila v pololetní klasifikaci.“ (J.B.)

„Ukázalo se, že individuální přístup má příznivý vliv na rozvoj dítěte. Vzrostla sebedůvěra u těchto žáků, aktivně se zapojují do výuky, zažívají první úspěchy a začínají samostatně pracovat.“ (D.R.)

„Projekt hodnotím kladně. Žákům je možno vysvětlit učivo, které se zrovna probírá a procvičit i starší učivo. U některých žáků došlo ke zlepšení prospěchu, u velmi slabých žáků se chápání učiva zpevnilo a nedošlo ke zhoršení.“ (M.K.)