Události

  • Setkání organizací partnerství k tématu výzev OP VVV s tématikou prevence školních neúspěchů u dětí a žáků

   24.11.2016

   Dnes se v prostorách Literárního salónku Regionální knihovny v Karviné uskutečnilo další setkání zástupců organizací z vytvořené sítě partnerů v rámci projektu Společná řešení pro lepší učení. Cílem setkání bylo opět téma prevence školních neúspěchů u dětí a žáků v našem území. V roli prezentujících se vystřídali zástupci Pedagogicko psychologické poradny Karviná, pracovníci OSPOD a zástupci Městské policie Karviná. Jako posluchači…

   Více...

  • VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

   30.06.2016

   Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole….

   Více...

  • Dnes se uskutečnilo setkání k tématu společného vzdělávání čili inkluze

   14.03.2016

   Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění – ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a…

   Více...

  • Setkání organizací partnerství k tématu společného vzdělávání čili inkluze

   2.03.2016

   Předmětem setkání je zlepšení informovanosti o možnostech vzdělávání žáků se speciálními potřebami a téma společného vzdělávání. Setkání je realizováno ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karviná pro zástupce ZŠ a MŠ v rámci ORP. Plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby zvýšilo schopnost škol reagovat na potřeby každého žáka. pozvanka-14-3-2016

   Více...

  • Zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

   15.01.2016

   Zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Statutární město Karviná ke dni 1. 1. 2016 zahájilo realizaci projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“. V rámci tohoto projektu bude postupně zpracováván místní akční plán prioritně zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let….

   Více...

Zobrazit další...

Dokumenty ke stažení

V této sekci naleznete důležité dokumenty k zavádění „lepšího učení“ také na vaší škole. Máte-li podrobnější dotazy či hlubší zájem o dané téma, můžete využít naši diskusní sekci Blog.

Název Velikost Soubor
Individuální podpůrný výukový plán_vzor 302.11 KB IVP_Individualni-podpurny-plan_vzor.pdf
Záznam konzultace s rodiči_vzor 254.83 KB IVP_Zaznam-konzultace-s-rodici_vzor.pdf
Případová studie žáka_vzor 279.83 KB IVP_Pripadova-studie-zaka.pdf